AVREGISTRERING

ÅTERKÖP UTBILDNINGAR
För att vi på MFF ska ha möjlighet att förbereda din utbildning på bästa sätt har vi utformat följande återköpsvillkor:
Uppvisande av läkarintyg som styrker studentens eller nära familjs sjukdom krävs för att få tillbaka det inbetalda beloppet. Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka oavsett om ovanstående motiv föreligger eller inte. Som nära anhörig avses följande: Maka, make, sambo, barn, syskon (biologiska och adoptiv), föräldrar, svärföräldrar eller annan person med vilken elev sammanbor. Vidare måste det tydligt framgå i läkarintyget att eleven inte klarar av att genomgå utbildningen.
 
Observera att man blir registrerad även om man inte har valt datum för utbildningen och att din anmälan är bindande 14 dagar efter att du har registrerat dig eller efter det att du har valt datum. Detta gäller även vid anmälan på föreläsningar där man bokar sig via anmälningslapp.