ALMÄNNA VILLKOR

KÖPVILLKOR

Som kund hos MFF (My Foot Function) måste du som elev vara myndig eller inneha målsmans godkännande för att ingå avtal med oss. Vid köp av utbildning omfattas du av Konsumentköplagens.

NÄR DU ANMÄLER DIG

Du får en bekräftelse skickat till din e-post adress när du har fyllt i dina uppgifter och skickat dem till oss. Detta för att visa att vi har tagit emot din anmälan. Därefter får du e-faktura om du har valt betalning via faktura. Observera att du blir registrerad även om man inte har valt datum för utbildningen och att din anmälan är bindande 14 dagar efter att du har registrerat dig eller efter det att du har valt datum. Information om specifikt schema och kompletterande information får du senast två veckor innan kurs-start.

Notera att det inte gå att avboka efter kursstart. 

BETALNING

Betalningssätt sker efter överenskommelse. Vi accepterar betalning med bank- eller kreditkort alternativt via Swish beroende vad som är aktivt i er webbutik.

Hela kursavgiften ska betalas in i samband med att anmälan fullgörs. Med betalningar via faktura så måste avgiften vara betald minst 7 dagar innan utbildningsstart. Vid avsaknad av betalning på förfallo datumet finns inga garantier på att du har din plats kvar på utbildningen. Det är således viktigt att du kontaktar oss om det föreligger speciella skäl för dröjsmål av inbetalning.

PRISER

Alla priser är ej inkl. MOMS då alla våra workshops och föreläsningar drivs genom en Idrottsförening och är moms befriad. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och valutakursförändringar, vi förbehåller oss rätten till prisjustering utan föravisering.

ÅTERKÖP UTBILDNINGAR

För att vi på MFF ska ha möjlighet att förbereda din utbildning på bästa sätt har vi utformat följande återköpsvillkor:

Uppvisande av läkarintyg som styrker studentens eller nära familjs sjukdom krävs för att få tillbaka det inbetalda beloppet. Observera att anmälningsavgiften inte betalas tillbaka oavsett om ovanstående motiv föreligger eller inte. Som nära anhörig avses följande: Maka, make, sambo, barn, syskon (biologiska och adoptiv), föräldrar, svärföräldrar eller annan person med vilken elev sammanbor. Vidare måste det tydligt framgå i läkarintyget att eleven inte klarar av att genomgå utbildningen.

ÖVERLÅTELSE

Man får överlåta sin utbildningsplats till någon annan, kontakta oss senast 1 vecka innan utbildningsstart i detta fall.

OMBOKNING AV KURSDATUM

Man får boka om datum avgiftsfritt senast 4 veckor innan kurstart. Ombokning som sker närmare än 4 veckor debiteras med administrationsavgift på 450 kr. Om du har bokat din kurs närmare än 4 veckor innan kursstart så är datumet bindande. Om du mot förmodan blir sjuk och inte kan delta på kursen så går det att boka om avgiftsfritt till ett nytt datum mot uppvisande av läkarintyg som stryker att du inte kan genomföra kursen på grund av medicinska skäl.

FÖRETAGSKÖP

Efter sedvanlig kreditprövning kan fakturering ske till kommun, landsting, stat och företag.

FORCE MAJEURE

Vid force majeure är MFF Utbildningar befriade från förpliktelser att fullfölja avtal som på grund av just detta omöjliggör MFF Utbildningar att fullfölja avtalet. Händelser som kan ses som befriande omständigheter är bl.a. krig, konflikt på arbetsmarknaden/strejk, åtgärder från myndighet, nytillkommen lag, brand, sjukdom bland personal, dödsfall eller transportförseningar.

ÖVRIGT

Vi följer Konsumentköplagens och Allmänna Reklamationsnämnden vid eventuella tvister.

Kursen kan komma att hållas på Engelska såväl som Svenska beroende på kursledare.

Från och med att man köper kursen har man 12 månader fr.o.m inköpsdatumet att boka ett datum. Därefter blir bokningen ogiltig.