GDPR

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION POLICY

POLICY  BTR Sports Club

Hantering av personuppgifter

Följande policy har upprättats av BTR Sports Club. 

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
    • Adress
    • E-postadress
    • Telefonnummer
    • Ålder
    • Födelsedatum
    • Användarnamn
    • IP nummer och cookies
    • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
    • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

BTR Sports Club är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Som medlem:

  • Hantering av medlemskap hos BTR Sports Club
  • Medlemsadministration
  • Deltagande i verksamhet som bedrivs på BTR Sports Club
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Kontakt med medlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Som anställd:

  • Administration för anställda
  • Deltagande i verksamhet som bedrivs på BTR Sports Club
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Kontakt med anställd
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du samtycker till hantering genom att acceptera våra allmänna villkor när du blir medlem hos oss. När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

* Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

* Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

* Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra öppna klasser, workshops, event och föreläsningar av olika slag

* Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Exempelvis vid en tävling utomlands. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.